Ba­by­boom

BT - - NYHEDER -

VUGGEVISER To ver­den­skend­te san­ge­re skal til at var­me stem­mer­ne op til god­natsan­ge og vuggeviser. Den sven­ske su­per­stjer­ne Lyk­ke Li, der står bag kæm­pe­hit som ’ I Fol­low Ri­vers’ og ’ Litt­le Bit’, og den Gol­den Glo­be- no­mi­ne­re­de san­ge­r­in­de Ala­nis Mo­ris­set­te, der er kendt for me­ga­hit­tet ’ Iro­nic’, har hen­holds­vis li­ge født og an­non­ce­ret sin an­den gravi­di­tet.

På In­s­ta­gram af­slø­re­de 29- åri­ge Lyk­ke Li føds­len af sin lil­le søn ved fre­dag af­ten at de­le et digt:

’ Mit liv er for­an­dret for evigt. Jeg har født mit livs kær­lig­hed. Alt, hvad jeg vil gø­re, er at gø­re tin­ge­ne rig­ti­ge for dig, så læn­ge jeg le­ver. Ba­by­dreng, jeg vil el­ske dig for evigt.’

Lyk­ke Lis ca­na­di­ske kol­le­ga, su­per­stjer­nen Ala­nis Mo­ris­set­te, an­non­ce­re­de sam­me dag, at hun ven­ter sit an­det barn ved at de­le en mu­sik­vi­deo på sin hjem­mesi­de, hvor­ef­ter hen­des re­præ­sen­tant se­ne­re kort­fat­tet be­kræf­te­de fa­mi­lie­for­ø­gel­sen.

Den 41- åri­ge Gram­my- vin­der fik søn­nen Ever med rap­per- man­den Ma­rio ’ Sou­leye’ Tre­adway i 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.