EN HYL­DEST TIL KÆ MAT­HIL­DE PIRAPREZ

I dag er det va­len­tin­s­dag,

BT - - SONDAG -

år, så når hun fi nder på no­get nyt, ved jeg, at det er no­get, jeg godt kan li­de - så jeg er spændt, men ik­ke nervøs. Jeg tror, at op­skrift en på at væ­re sam­men i me­re end 40 år er at la­de hin­an­den gø­re no­get selv og­så. Man skal ik­ke bu­re sig in­de, men gi­ve lov til, at ha­ve no­get hver for sig. «

» Ot­te «

PÅ BAR­SEL, VAL­BY » Jeg fri­e­de til Lars på en post- it- no­te på et spejl. Men fak­tisk hav­de han plan­lagt at fri til mig, så det øde­lag­de jeg jo lidt. Jeg er ik­ke ty­pen, der gi­der sid­de at fl et­te fi ngre over et bord på en café. « » Ro­man­tik skal væ­re for­di, man har lyst - vi be­hø­ver ik­ke en sær­lig dag. Vi har væ­ret sam­men i 13 år. Jeg jo­ke­de en dag på ar­bej­de med, at hvis der var en mand, der trak sto­len ud for mig, så vil­le jeg rej­se mig, og træk­ke den ud for ham. « » Ét, jeg er kær­lig men slet ik­ke ro­man­tisk. « » Det var, da Mat­hil­de fri­e­de til mig på en post- it. Det var sjovt og ik­ke så høj­ti­de­ligt. «

» Fem, var det før­ste, der faldt mig ind. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.