LARS FRI­IS

BT - - SONDAG -

PÆ­DA­GOG, VAL­BY » Det var, da jeg fri­e­de til Mat­hil­de, selv­om hun li­ge hav­de fri­et til mig. Jeg hav­de be­slut­tet mig for at fri til hen­de, så det valg­te jeg at hol­de fast i at gø­re. Det var på hen­des fød­sels­dag, « for­tæl­ler Lars Fri­is, og Mat­hil­de Piraprez ind­sky­der: » Det var me­get hur­tigt ned på knæ og me­get hur­tigt op igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.