DEN DAG FUG­LE­NE PAR­RE­DE SIG

BT - - SONDAG -

Gæk­ke­bre­ve­ne, der bli­ver

sendt op til på­ske, hav­de en­gang sam­me funk­tion, som kær­lig­heds­hils­ner­ne, der i dag bli­ver sendt på va­len­tin­s­dag, skri­ver Vi­den­skab. dk. » I gam­le da­ge sag­de man des­u­den, at den 14. fe­bru­ar var den dag, hvor fug­le­ne par­re­de sig, « si­ger fol­ke­min­de­for­sker El­se Ma­rie Ko­fod til Vi­den­skab. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.