Gu­i­de: 12 tip til en vel­lyk­ket vin­ter­tur

BT - - REJSER -

Der er in­gen grund til at fryg­te kul­den, for 70 pct. af for­ly­stel­ser­ne er in­den­dørs. Gå ef­ter dem, hvis vej­ret er råt. Des­u­den er der in­den­dørs un­der­hold­ning med film og små sce­ne­op­le­vel­ser for de al­le­ryng­ste i Walt Dis­ney Stu­dios, der er den an­den halv­del af Dis­neyland. Tjek f. eks. ’ Stitch Li­ve’ og ’ Dis­ney Ju­ni­or Li­ve on Sta­ge’. For­æl­dre kan skif­tes til at ta­ge med bør­ne­ne op i for­ly­stel­ser­ne med en ’ Ba­by switch’- ord­ning. Den for­æl­der, der ven­ter uden­for med bar­net, be­hø­ver ik­ke stå i kø igen, men kom­mer hur­tigt ind, når den før­ste for­æl­der har prø­vet tu­ren. Spørg, in­den I stil­ler Jer i kø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.