Go­de spa­re­tips

BT - - REJSER -

5. Hold øje med til­bud Tjek hjem­mesi­der­ne for til­bud i min­dre trav­le pe­ri­o­der. Og slå til, når der f. eks. er tre da­ge for to da­ges pris. El­ler når børn un­der syv år er gra­tis. Li­ge nu og indtil 12. april er der f. eks. gra­tis helpension, hvis man boo­k­er op­hold på Dis­neys ho­tel­ler. 6. Brug de gra­tis for­nø­jel­ser Nyd de gra­tis for­nø­jel­ser som at hil­se på dy­re­ne i par­ken, op­le­ve pa­ra­der­ne, showet i Cha­par­ral Te­a­tret og det vildt flot­te ’ Dis­ney Dreams’- show ved tor­nero­seslot­tet, når par­ken si­ger tak for i af­ten. Al­le ti­der står i pro­gram­met, så man kan plan­læg­ge da­gen. 7. Vælg an­komst­dag med om­hu Om vin­te­r­en er det bil­ligst at an­kom­me på ho­tel­let mel­lem søn­dag og tors­dag. Og dy­rest, hvis man vil an­kom­me en fre­dag el­ler lør­dag. Vil I ger­ne af­sted over we­e­ken­den, så bestil an­komst en tors­dag for så får man he­le op­hol­det til den la­ve pris. Og­så selv om man bli­ver he­le we­e­ken­den over. 8. Bestil mad­kupo­ner hjem­me­fra At be­stil­le mad­kupo­ner hjem­me­fra ly­der må­ske lej­rsko­le- ag­tigt, men er en fin de­al. Man får me­re for pen­ge­ne, end hvis man væl­ger fra kor­tet. Og man ken­der mad­bud­get­tet på for­hånd. Ek­stra­tip: Vær ik­ke ban­ge for at spør­ge re­stau­ran­ter, der ik­ke står på li­sten, om de ta­ger kupo­ner­ne. Man­ge si­ger ja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.