Martin Al­bre­cht­sen

BT - - SUPER SØNDAG -

Spil­le­de i West Bromwich 2004- 2008 og Der­by 20082009. Al­bre­cht­sens bud på top fi re: 1. Lei­ce­ster 2. Man­che­ster Ci­ty 3. Ar­se­nal 4. Man­che­ster Uni­ted » Lei­ce­ster ri­der på en bøl­ge og slår de sto­re hold i de ind­byr­des kam­pe. De er for tæt på mål til at smi­de den nu. Jeg tror ik­ke, at Tot­ten­ham kan hol­de he­le vej­en, og Uni­ted har en god ba­se, der i sid­ste en­de be­ty­der, at de eft er min vur­de­ring over­ha­ler Tot­ten­ham på et tids­punkt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.