Pe­ter Lø­ven­krands

BT - - SUPER SØNDAG -

Spil­le­de i Newcast­le 20092012 og i Bir­m­ing­ham 20122014. lig­ne ham med Ma­nu­el Neu­er i for­hold til be­n­ar­bej­det, mens han min­der om David de Gea in­de på stre­gen. « Lø­ven­krands’ bud på top fi re: 1. Ar­se­nal 2. Lei­ce­ster 3. Man­che­ster Ci­ty 4. Tot­ten­ham » Jeg har Ar­se­nal som fa­vo­rit­ter, når det bli­ver pres på, tror jeg, de lø­ber med det, men jeg hå­ber vir­ke­lig, det bli­ver Lei­ce­ster, men de har væ­ret lidt hel­di­ge med få ska­der og ka­ran­tæ­ner. Der­for en­der de som to­er. Men top fi re kan gå al­le ve­je. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.