Jør­gen Ni­el­sen

BT - - SUPER SØNDAG -

Spil­le­de i Li­ver­pool 1997- 2002 med et en­kelt le­je­op­hold hos Wol­ver­hamp­ton. Det er sjæl­dent, at Schmeichel...

» Har to dår­li­ge kam­pe i træk. Han har haft en su­per sæ­son, og selv­føl­ge­lig har han la­vet en fejl hist og her, men de få der har væ­ret, har ik­ke ko­stet det sto­re. Kas­per ud­strå­ler selv­til­lid, står sta­bilt og ro­der sig ik­ke ud i for svæ­re ting. Det er det, som et hold har brug for. « Ni­el­sens bud på top fi re: 1. Ar­se­nal 2. Lei­ce­ster 3. Man­che­ster Ci­ty 4. Tot­ten­ham » Jeg ba­se­rer ta­bel­len set ud fra we­e­ken­dens kam­pe. Jeg tror, Ar­se­nal slår Lei­ce­ster, og at de så for en gangs skyld kan hol­de he­le vej­en og ik­ke går i stå, som de ple­jer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.