Bri­an ’ The Beast’ Jensen

BT - - PREMIER LEAGUE -

Har spil­let for West Bromwich 2000- 2003, Burn­ley 2003- 2013, Bury 2013- 2014, Crawley 2014- 2015, og spil­ler nu i Mans­fi­eld.

og­så god nok til at væ­re num­mer et på lands­hol­det. « ’ The Beast’s’ bud på top fi­re: 1. Lei­ce­ster 2. Ar­se­nal 3. Tot­ten­ham 4. Man­che­ster Ci­ty » Det er svært, for me­get bli­ver af­gjort i we­e­ken­den, men jeg tror på Lei­ce­ster – og­så for­di jeg ken­der Kas­per rig­tigt godt. Fak­tisk er jeg mest i tvivl om num­mer tre og fi­re, men mit Man­che­ster Uni­ted- hjer­te for­tæl­ler mig, at jeg skal sæt­te Ci­ty på fjer­de­plad­sen, så der­for slut­ter Tot­ten­ham som tre­er til trods for, at de ik­ke ple­jer at væ­re go­de mod top­hol­de­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.