David Ni­el­sen

BT - - PREMIER LEAGUE -

Spil­le­de i Grims­by Town 20002001, Wim­b­ledon 2001- 2002 samt Norwich 2001- 2003. el­sker ham. Det er det, der skal til for at væ­re en su­per­stjer­ne. Erik­sen mang­ler sim­pelt­hen at tur­de, at folk ik­ke kan li­de ham. « Ni­el­sens bud på top fi­re: 1. Ar­se­nal 2. Lei­ce­ster 3. Tot­ten­ham 4. Man­che­ster Ci­ty » Det er så svært at gø­re no­get fær­digt. Det ken­der vi al­le til. Lei­ce­ster har al­drig prø­vet at skul­le gø­re no­get fær­digt, så jeg tror, de smi­der det, og at Ar­se­nal ta­ger mester­ska­bet. Man­che­ster Ci­ty tror jeg ik­ke på. De har mi­stet pu­sten, og der er for me­get uro om­kring hol­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.