Mi­cha­el Jo­han­sen

BT - - SUPER SØNDAG -

» Han ik­ke bli­ver is­ce­ne­sat el­ler bli­ver sat ud på kan­ten. Når de spil­ler på første­be­rø­rin­gen og med højt tem­po, så er han fan­ta­stisk, men går de ned i tem­po som på lands­hol­det, så fal­der han ud, for­di mod­stan­de­rens for­svar når at bli­ve or­ga­ni­se­ret. «

Spil­le­de i Bolt­on 1996- 2000.

» Hol­de skru­en li­ge i van­det og fort­sæt­te med det spil, han le­ve­rer nu.

Men spørgs­må­let er og­så, hvad en end­nu stør­re klub er. For han spil­ler i for­vej­en i ver­dens bed­ste liga og i en top fem- klub. Han for­læn­ger nok og­så snart sin kon­trakt, så alt ty­der på, at han er glad for at væ­re der. « Jo­han­sens bud på top fi re: 1. Man­che­ster Ci­ty 2. Ar­se­nal 3. Lei­ce­ster 4. Tot­ten­ham » Jeg tror, at Lei­ce­ster mi­ster pu­sten her i for­å­ret, selv­om de har væ­ret én stor over­ra­skel­se. Det er godt nok seks po­int, Ci­ty skal hen­te, og det var over­ra­sken­de, at de tab­te så vig­tig en kamp til Lei­ce­ster på hjem­me­ba­ne, men jeg sy­nes ba­re, de har hol­det til at gå he­le vej­en. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.