DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er et par op­løft en­de præ­sta­tio­ner, var den gal igen for Man­che­ster Uni­ted. Med ne­der­la­get i Sun­der­land er vej­en til top fi re nu me­get lang.

Det kan man og­så se på spil­lebør­sen Bet­fair, hvor re­ak­tio­nen på Man­che­ster Uni­teds ne­der­lag kom promp­te.

Før kam­pen lå en Cham­pions Le­ague- gi­ven­de plads så­le­des i tre gan­ge pen­ge­ne, men i mi­nut­ter­ne eft er ne­der­la­get røg de helt op i odds 5,00 - hvil­ket er lig med, at top fi re nu er me­get us­and­syn­ligt.

Bå­de Lei­ce­ster, Man­che­ster Ci­ty og Ar­se­nal lig­ger al­le un­der odds 1,10 på en pla­ce­ring i top fi re, og der­for er det i skri­ven­de stund Tot­ten­ham, som Man­che­ster Uni­ted skal hæn­ge hat­ten på.

En Tot­ten­ham- pla­ce­ring blandt de fi re bed­ste kun­ne man i går eft er slut­fl øjt i Sun­der­land kun få odds 1,16 på, at det kom­mer til at ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.