1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tot­ten­ham har i al ube­mær­ket­hed sne­get sig op på an­den­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, men det er fuldt for­stå­e­ligt når man ser på, hvor­dan hol­det har spil­let. De frem­står som det bed­ste hold i ræk­ken net­op nu, og selv om Ci­ty på pa­pi­ret ser stær­ke ud, er det svært at se, at de skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter her. Ci­ty må for­ment­lig stil­le med det sam­me for­svar, som blev ud­stil­let imod Lei­ce­ster, og fremad­ret­tet er man for afh æn­gig af, at Ser­gio Agüero kan kre­e­re no­get magisk. Tot­ten­ham frem­står som en me­get bed­re en­hed, så de får til­li­den i eft er­mid­dag.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.