1,46

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lio­nel Mes­si vir­ker så småt til at nær­me sig top­ni­veau­et, og så er det en gan­ske pæn pris på, at den lil­le ar­gen­ti­ner sco­rer. Han ta­ger sta­dig straff es­park og fris­park ude for­an fel­tet, og har fak­tisk sco­ret i de se­ne­ste seks hjem­me­kam­pe på stri­be. Eft er en for­nem start på sæ­so­nen, som blandt an­det in­klu­de­re­de en sejr over Bar­ce­lo­na i den om­vend­te kamp, er Cel­ta gå­et i stå, og hol­dets de­fen­siv im­po­ne­rer in­gen for ti­den. De har he­le fi re mand i ka­ran­tæ­ne til kam­pen, hvil­ket hel­ler ik­ke hjæl­per på de­res chan­cer, så mon ik­ke Mes­si sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.