2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To kri­se­ram­te hold mø­des her, og til­li­den går til hjem­me­hol­det. Samp­do­ria vi­ste glim­ren­de tak­ter i ne­der­la­get i Rom i sid­ste uge, hvor man var de­ci­de­re­de uhel­di­ge med at ta­be. Man er ved at ha­ve al­le mand klar eft er ska­der, og så er det svært ik­ke at ha­ve dem som stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fæl­det er her. Ata­lan­ta skul­le sta­dig mang­ler Luca Ci­ga­ri­ni ( i hvert fald er han næp­pe klar til en start­plads), og er nu op­pe på ni kam­pe i træk uden sejr. De fi re se­ne­ste ude­kam­pe har kun ka­stet ét po­int af sig - i Fro­si­no­ne - så Samp­do­ria bør kom­me ud af kri­sen i dag.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.