UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

sva­re på spørgs­mål via mail. Det har BT ac­cep­te­ret for at få et svar.

» Clau­dia Jan­sen op­ly­ser til BT, at hun ik­ke med­vir­ke­de fri­vil­ligt i TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’. Hun si­ger, at hun fø­ler sig mis­brugt af TV2. Hvad er TV2s kom­men­tar til det? «

» Jeg er fryg­te­lig ked af at hø­re de ting, som Clau­dia for­tæl­ler. Da vi la­ve­de op­ta­gel­ser­ne med Clau­dia i 2013- 2014 har hun dog på in­tet tids­punkt gjort TV2 op­mærk­som på, at hun var i hu­set un­der tvang,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.