’ ’

BT - - NYHEDER -

En ge­nud­sen­del­se er me­get an­der­le­des end en tv- pre­mi­e­re. Det frem­går ty­de­ligt, at det er en ge­nud­sen­del­se, og på den må­de ved se­er­ne, at ud­sen­del­sen ved­rø­rer gam­le for­hold. Vi kan af den grund hel­ler ik­ke klip­pe ting ud, der har for­an­dret sig si­den da

se af Gi­mi Le­vako­vi­cs rol­le i at få Clau­dia til at med­vir­ke? «

» Det var ik­ke TV2s op­le­vel­se, at Clau­dia blev pres­set til at med­vir­ke. Hun sag­de ja til et in­ter­view, da jour­na­li­sten spurg­te hen­de. «

» Da pro­gram­met skal ge­nud­sen­des, bli­ver TV2 kon­tak­tet af Clau­dia Jan­sens ad­vo­kat Ran­di Spy­de­vold, der be­der om at få Clau­dia klip­pet ud. Det af­vi­ser TV2. Hvor­for? «

» Det er TV2, der kon­tak­ter Ran­di Spy­de­vold i for­bin­del­se med ge­nud­sen­del­sen, for­di vi ger­ne vil la­ve en ar­ti­kel om, hvor­dan det går fa­mi­lie­med­lem­mer­ne i dag. Vi mod­ta­ger der­ef­ter ad­vo­ka­tens brev, som vi na­tur­lig­vis ta­ger al­vor­ligt, og vi be­der vo­res juri­di­ske af­de­ling vur­de­re det. En ge­nud­sen­del­se er me­get an­der­le­des end en tv- pre­mi­e­re. Det frem­går ty­de­ligt, at det er en ge­nud­sen­del­se, og på den må­de ved se­er­ne, at ud­sen­del­sen ved­rø­rer gam­le for­hold. Vi kan af den grund hel­ler ik­ke klip­pe ting ud, der har for­an­dret sig si­den da. Vi klip­per der­for hel­ler ik­ke kil­der ud af ge­nud­sen­del­ser, der af den ene el­ler an­den grund har fortr­udt de­res med­vir­ken i det op­rin­de­li­ge pro­gram. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.