Po­li­ti bru­ger tå­re­gas på græsk fe­ri­eø

BT - - NYHEDER -

PRO­TEST PÅ KOS Un­der en de­mon­stra­tion på den græ­ske fe­ri­eø Kos har po­li­ti­et ta­get tå­re­gas i brug for at spre­de de­mon­stran­ter, der pro­teste­rer mod etab­le­ring af et cen­ter for mi­gran­ter på øen. Der er ta­le om et så­kaldt hots­pot, hvor flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der kom­mer til Græken­land fra Tyr­ki­et, skal re­gi­stre­res og hu­ses.

Det er ind­byg­ger­ne på Kos ik­ke til­fred­se med, men cen­tret skal al­li­ge­vel byg­ges, selv om og­så borg­meste­ren på Kos pro­teste­rer.

Ca. 2.000 de­mon­stran­ter har del­ta­get i pro­testak­tio­nen på ste­det, hvor cen­tret op­fø­res ca. 10 km fra hav­nen i Kos. Lo­ka­le me­di­er for­tæl­ler, at et min­dre an­tal de­mon­stran­ter for­søg­te at bry­de ind på byg­ge­plad­sen, og så var det, at tå­re­gas­sen be­gynd­te at dri­ve hen over ste­det.

Græken­land har er­klæ­ret, at det vil op­fø­re fem af de så­kald­te hots­pots. De skal væ­re med til at for­hin­dre, at mi­gran­ter i tu­sind­vis uden vi­de­re sej­ler fra Tyr­ki­et i småbå­de, går i land på de græ­ske stran­de og så el­lers for­la­der Græken­land for at fort­sæt­te til de nor­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de uden at væ­re re­gi­stre­ret.

Der er og­så plan­lagt hots­pots på øer­ne Les­bos, Sa­mos, Leros og Chios.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.