Ligh­t­hou­se X da­gen der­på

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Bre­gen­dal » Jeg tror, jeg skal ud at ha­ve no­get at spi­se. Jeg har ik­ke få­et no­gen frokost, « si­ger Sø­ren Bre­gen­dal. Han ved ik­ke end­nu, om han skal ind­ta­ge det til­træng­te må­l­tid ale­ne el­ler i sel­skab med en ve­nin­de. Men ef­ter pla­nen skal af­tens­ma­den i hvert fald skyl­les ned med at ta­ge hul på bom­bar­de­men­tet af be­ske­der, der er tik­ket ind på sms og på de so­ci­a­le me­di­er – for at gi­ve lidt igen til al­le dem, der har gi­vet god ener­gi, som han si­ger. » Der er så man­ge ind­tryk, så jeg vil ba­re ta­ge det lidt ind, tror jeg. « Martin Skri­ver » Min svi­ger­far har fød­sels­dag, så jeg skal hjem til svi­ger­for­æl­dre­ne og ha­ve no­get god mad, « si­ger Martin Skri­ver, der og­så ser frem til at se sin kæ­re­ste Lea, som han ik­ke har set i en uge. » Det bli­ver rig­tig godt at se hen­de. « Ef­ter et hårdt pro­gram da­gen ef­ter sej­ren – med tre ti­mers søvn som brænd­stof – glæ­der Martin Skri­ver sig til at » tap­pe ud « . » Det var så vildt i går, men jeg glæ­der mig og­så til at kom­me lidt væk. «

» Og så skal jeg tidligt i seng, « til­fø­jer han. Jo­han­nes Ny­mark » Jeg er så træt, « si­ger Jo­han­nes Ny­mark, mens ar­men, der støt­ter ho­ve­d­et, vakler en smu­le på det lil­le skab, han læ­ner sig op ad. Nu skal han ba­re hjem på so­fa­en, fla­de ud og se ’ Bed­rag’ – DRs po­pu­læ­re dra­ma­se­rie. » Og så skal jeg ha­ve pizza. En marg­he­ri­ta « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.