Land

BT - - KULTUR -

sat mig på land­kor­tet. Eng­læn­der­ne var ut­ro­lig gla­de for se­ri­en, og jeg har set, hvor­dan sku­e­spil­le­re som Pi­lou As­bæk og Sø­ren Mal­ling er ble­vet mod­ta­get som ro­ck­stjer­ner. Jeg hå­ber, der kom­mer til at ske no­get. Der er så stor eft er­spørgsel eft er dan­ske og skan­di­na­vi­ske sku­e­spil­le­re, at det på en må­de er et godt tids­punkt for mig at prø­ve, « si­ger Jens Sæt­terLas­sen. Det har in­tet med mig at gø­re. Det er no­get po­li­tisk, jeg slet ik­ke er en del af, og jeg er over­be­vist om, at det ik­ke har no­get på sig Søn af sku­e­spil­ler­par­ret Sø­ren Sæt­ter- Las­sen og Vi­be­ke Ha­strup. 30 år. Gift med sku­e­spil­ler Neel Røn­holt og far til El­len på halvan­det år. Bor på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben­havn. Fik sin tv- de­but som Egon i TV2s ju­le­ka­len­der ’ Ol­sen- ban­dens al­ler­før­ste kup’ i 1999. Ud­dan­net på Sta­tens Te­a­ter­sko­le. Har des­u­den med­vir­ket i birol­ler i ’ Lær­ke­vej’ og ’ Bor­gen’. Ho­ved­rol­le i DRs ’ 1864’ som hus­mands­søn­nen Pe­ter i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.