Helt sto­re mål’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRE FOR­ÅRSLØB TIL FUGLSANG Frem mod Giro d’Ita­lia kom­mer Jakob Fuglsang til at kø­re en ræk­ke an­dre løb. Tre af de mest mærk­ba­re bli­ver be­skre­vet her: Stra­de Bi­an­che, 5. marts Den ita­li­en­ske ud­ga­ve af Pa­ris- Rou­baix har vun­det ge­val­dig po­pu­la­ri­tet si­den før­ste løb, der blev kørt i 2007. Med mål i den ita­li­en­ske by Si­e­na by­der ru­ten på over 50 ki­lo­me­ter, som bli­ver kørt på grus­ve­je, ud af de i alt 176 ki­lo­me­ter. Zde­nek Sty­bar fra Etixx- Qu­i­ck­Step vandt lø­bet sid­ste år. Tir­reno- Adri­a­ti­co, 9.- 15. marts Med en hi­sto­rie, som går til­ba­ge til 1966, er det ita­li­en­ske eta­pe­løb en vig­tig for­be­re­del­se til Mila­no- San­re­mo. Ru­ten snørk­ler sig ind over støv­lelan­det fra Det Tyr­r­hen­ske Hav til Adri­a­ter­ha­vet og by­der på fle­re bar­ske ud­for­drin­ger un­der­vejs. Na­rio Qu­in­ta­na ( Mo­vistar) er for­sva­ren­de vin­der. Flan­dern Rundt, 3. april Jakob Fuglsang kom­mer til at stif­te be­kendt­skab med klassikeren Flan­dern Rundt, som pas­ser ind i hans løbspro­gram i år. Utal­li­ge bro­stens­styk­ker ven­ter ryt­ter­ne, som af fle­re om­gan­ge har mu­lig­hed for mas­ser af sy­re i læg­mus­k­ler­ne, når stig­nin­ger som Kop­pen­berg skal pas­se­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.