DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var en usæd­van­lig svær kupon, som tip­per­ne skul­le ta­ge stil­ling til lør­dag eft er­mid­dag.

Så­le­des var der ik­ke en ene­ste, der for­må­e­de at ram­me al­le 13 rig­ti­ge tip­s­tegn, og blot tre tip­pe­re ram­te 12 rig­ti­ge.

En af grun­de­ne til de sto­re præ­mi­er var så­le­des, at Ever­ton som kupo­nens stør­ste fa­vo­rit dum­me­de sig hjem­me mod West Bromwich, mens og­så Der­by klok­ke­de i det mod MK Dons.

Bå­de West Bromwich og MK Dons hav­de søl­le ni pro­cent af tip­per­ne bag sig, og det var pri­mært de to kam­pe, der gav så svær en kupon.

Det var i øv­rigt den sid­ste uge med lør­dags Tips13, før den sto­re tip­s­kon­kur­ren­ce, DM i Tips, sky­des i gang. Før­ste kupon er på lør­dag, og der­eft er spil­les der i seks uger, indtil de tre vin­de­re af en tur på ’ Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se’ er fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.