1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­ge mål i en Oden­se­kamp er næ­sten pr. de­fi ni­tion in­ter­es­sant, for hol­det snit­ter næ­sten ot­te mål pr. kamp, hvil­ket er ud­slag af en off en­siv med man­ge dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster, men og­så et hold, der ik­ke fun­ge­rer de­fen­sivt som en en­hed. Her­ning er så godt nok ræk­kens mest må­l­fat­ti­ge hold, mens dels ple­jer kam­pe­ne i de sid­ste run­der af grund­spil­let at væ­re ret må­l­ri­ge, og sandt er det i hvert fald, at kun sejr tæl­ler for Oden­se, hvis de vil over­ta­ge Her­nings fj er­de­plads. Sidst de to hold mød­tes, blev det 9- 4 til Her­ning, og her spil­les igen på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.