2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt er den næst­bed­ste ræk­ke i Hol­land lig med man­ge mål, men ik­ke når de her to mand­ska­ber er in­vol­ve­ret. Blot to af de se­ne­ste 11 kam­pe for Den Bosch er endt med tre mål el­ler me­re, og for­å­ret har af­slø­ret med al øn­sket ty de­lig­hed, at man mang­ler skarp­hed i an­gre­bet. Nu gæl­der det lo­ka­l­op­gør mod Achil­les’ 29, som be­stemt hel­ler ik­ke er no­get spr­ud­len­de hold. De har fak­tisk væ­ret i god form, og selv om man tab­te fre­dag, var det til top­hol­det Spar­ta, så det er in­gen skam. Lo­ka­l­op­gør imel­lem to lav­tscoren­de hold lug­ter ik­ke af mål.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.