3,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På pa­pi­ret var det fl ot, at Maa­stri­cht fi k po­int i Bre­da, men det var i en kamp, hvor de var spil­let fuld­stæn­dig af ba­nen og po­in­tet var af den me­get ufortjen­te slags. Maa­stri­cht har ik­ke spil­let godt si­den nytår og har og­så et par vig­ti­ge folk ude med ska­der, og der­for skal bund­hol­det Al­me­re Ci­ty slet ik­ke væ­re chan­ce­lø­se. De tab­te godt nok se­ne­st til Eind­ho­ven, men spil­le­de godt og hav­de be­stemt fortjent en bed­re skæb­ne - og kan stil­le sam­me hold som i forås­sæ­so­nens før­ste kam­pe. Der­for prø­ves et spil på, at gæ­ster­ne vin­der kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.