Bos­ni­en sø­ger om EU- med­lem­s­skab

BT - - NYHEDER -

Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na har for­melt an­søgt om at bli­ve med­lem af EU. Det for­tal­te EUs uden­rigs­chef, Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni, i går.

» Vi har go­de nyhe­der. Vi har li­ge mod­ta­get en an­søg­ning om med­lem­skab fra Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­na, « sag­de Mog­he­ri­ni.

An­søg­nin­gen kom­mer 20 år ef­ter de blo­di­ge kri­ge på Bal­kan ved Ju­goslavi­ens sam­men­brud – og iføl­ge Mog­he­ri­ni er det et vig­tigt øje­blik for ind­byg­ger­ne i Bos­ni­en og for EU.

» På et tids­punkt, hvor der bli­ver sat spørgs­måls­tegn ved EU in­de­fra, er EU sta­dig at­trak­tiv set ude­fra, « si­ger hun.

Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni un­der­stre­ger, at ’ det er ik­ke af­slut­nin­gen på pro­ces­sen, men tværtimod be­gyn­del­sen på en ny fa­se’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.