Få Köln- an­hold­te var flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

I Köln dan­ner der sig et nyt bil­le­de af de over­falds­mænd, der trak over­skif­ter for mas­se­over­greb mod kvin­der nytår­s­af­ten.

Selv­om man­ge me­di­er har be­skre­vet, at det var flygt­nin­ge, der ud­før­te over­gre­be­ne i den ty­ske by, skri­ver den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent, at kun tre af 58 an­hold­te er ble­vet re­gi­stre­ret som ny­til­kom­ne flygt­nin­ge.

Det dre­jer sig om to sy­re­re og én per­son fra Irak, der var an­kom­met til Tys­kland kort før nytår. De re­ste­ren­de per­so­ner kan pri­mært be­teg­nes som mi­gran­ter. Tre var ty­ske stats­bor­ge­re.

Stør­ste­delen af dem har al­ge­risk, tu­ne­sisk og ma­rok­kansk bag­grund, op­ly­ser statsankla­ger Ul­rich Bre­mer iføl­ge den bri­ti­ske avis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.