Straks­vi­el­ser på skud­da­gen

BT - - NYHEDER -

el­ser. Det var den 12.12.2012, hvor 69 par valg­te at bli­ve gift.

Når det i år er skudår, er det, for­di Jor­dens ro­ta­tion om So­len va­rer 365,24 da­ge. Det ek­stra kvar­te døgn bli­ver til et ek­stra døgn hvert fjer­de år. Der­for har fe­bru­ar i skudår 29 da­ge og ik­ke 28.

Skud­da­gen blev ind­ført i den ro­mer­ske kalender, hvor 23. fe­bru­ar var årets sid­ste dag. For at ret­te op på året blev der smidt en ek­stra dag bag­på. Der­for er 24. fe­bru­ar skud­da­gen og ik­ke 29. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.