Nej, bo­li­ge­je­re har ik­ke råd til at be­ta­le me­re

BT - - DEBAT - For­mand for Par­cel­hu­se­jer­nes Lands­for­e­ning

AL­LAN MALSKÆR

skat­te­stop­pet, vil der væ­re en me­get vold­som stig­ning i nog­le skat­ter, og det kan bo­lig­mar­ke­det ik­ke hol­de til – og det kan den dan­ske be­folk­ning hel­ler ik­ke. I for­vej­en har skru­en få­et så me­get, at den er gå­et over ge­vind, og hvis man skru­er en gang til, så ry­ger skru­en helt af. Hvis man fj er­ner skat­te­stop­pet, så vil den opblom­string, som vi kan se på Sjæl­land og i Jyl­land uden­for by­mæs­sig be­byg­gel­se, gå i stå, for­di folk ik­ke vil tur­de kø­be. Det vil ned­sæt­te mo­bi­li­te­ten i be­folk­nin­gen og få pres­set på le­je­bo­li­ger i Kø­ben­havn, Aar­hus og Oden­se til at sti­ge.

HVIS MAN FJER­NER

Langt de fl este be­ta­ler bo­ligskat­ten af lån­te pen­ge, og man skal be­ta­le ind­komstskat af pen­ge­ne først. Det pres­ser alt­så folk

væ­re rig­tigt, at man i nog­le de­le af lan­det be­ta­ler 3.500 kr. i bo­ligskat om året, mens du an­dre ste­der be­ta­ler over 40.000 kr. – og vil kom­me til at be­ta­le 60- 70.000 kr., hvis man fj er­ner skat­te­stop­pet. Langt de fl este be­ta­ler bo­ligskat­ten af lån­te pen­ge, og man skal be­ta­le ind­komstskat af pen­ge­ne først. Det pres­ser alt­så folk.

DET ER IK­KE

DET KAN IK­KE

al­le bo­li­ge­je­re, der tje­ner nok til at be­ta­le top­skat, så de vil ik­ke få no­get ud af Mads Lund­by Han­sens for­slag. Bo­li­ge­je­re er al­min­de­li­ge men­ne­sker. Po­li­ti­ker­ne tror, at de har et pro­blem med at fi nde 40 mia. kr., som de så opkræ­ver i bo­ligskat, men det er alt­så dan­sker­ne, der har et pro­blem med at be­ta­le så me­get i bo­ligskat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.