Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Eva Kjer Han­sen Jeg har in­vi­te­ret Jør­gen E. Ol­sen og an­dre kri­ti­ke­re til en kop kaff e i mi­ni­ste­ri­et for at hø­re, hvad det er de­res kri­tik går ud på, for vi har brugt de tal, som vi har få­et le­ve­ret ind, og så må de for­tæl­le os præ­cis, hvad de sy­nes skul­le væ­re an­der­le­des

Mil­jø- og land­brug­mi­ni­ster, Ven­stre, til Jyl­lands- Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.