Ja­ck­ass- stjer­ne tog fu­sen på Dy­re­vær­net

BT - - TV/RADIO -

Dy­re­vær­net har en po­li­tik om, at de al­drig afl iver sun­de og ra­ske dyr, selv­om de ik­ke har no­get hjem, og det har til­sy­ne­la­den­de rørt det fo­rel­ske­de par, der do­ne­re­de et fl ot be­løb til for­e­nin­gen.

» Ste­ve- O og Kat Von D er beg­ge sto­re til­hæn­ge­re af Dy­re­vær­nets NO KILL- po­li­tik, så de do­ne­re­de 10.000 kr., før de fort­sat­te de­res Va­len­ti­ne’s Day sam­men. Sik­ke en smuk ge­stus, « står der på Dy­re­vær­nets Fa­ce­book- pro­fi l.

Den ex­cen­tri­ske Ste­ve- O har til-

VEJ­RET I DAG

Par­ret hav­de be­slut­tet at la­ve no­get helt sær­ligt på de­res før­ste Va­len­ti­ne’s Day sam­men. Der­for tog de ud på in­ter­na­tet og hil­ste på de man­ge snu­der Dy­re­vær­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.