James Bond går på pen­sion

BT - - TV/RADIO -

Der skal le­des eft er en ny James Bond til frem­ti­di­ge fi lm, for Da­ni­el Craig kom­mer ik­ke til at spil­le Agent 007 igen. Det for­tæl­ler Cover Me­dia, der sam­ti­dig kan for­tæl­le, at den 47- åri­ge eng­læn­der i ste­det får en rol­le i den ame­ri­kan­ske tv- se­rie ’ Puri­ty’, der skal la­ves eft er Jo­nat­han Fran­zens po­pu­læ­re roman fra sid­ste år. Craig nå­e­de at væ­re James Bond i fi re fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.