Ka­nye West: Jeg har gæld på 352 mio. kr.

BT - - TV/RADIO -

Det er nok de fær­re­ste, der vil be­skyl­de Ka­nye West for at væ­re nøj­som, og den 38- åri­ge rap­per har da og­så al­tid væ­ret for­ta­ler for en ek­stra­va­gant livs­stil med dy­re fl asker, smyk­ker og bi­ler. Men må­ske har tran­gen til det sø­de liv ta­get over­hånd for den go­de ’ Ye­ezus’, der i et op­sigtsvæk­ken­de twe­et skri­ver, at han er i dyb gæld.

» Jeg skri­ver det­te til jer mi­ne brød­re, mens jeg har en per­son­lig gæld på 352 mil­li­o­ner kro­ner. Bed til, at vi over­kom­mer det. Det­te er mit san­de hjer­te, « skri­ver ’ Gold Dig­ger’- stjer­nen. Ka­nye har net­op ud­gi­vet al­bum­met ’ The Li­fe of Pablo’, så det kan væ­re, at det trods alt igen kom­mer til at klin­ge på ki­ste­bun­den for rap­pe­ren, der har solgt 32 mil­li­o­ner al­bums og 100 mil­li­o­ner di­gi­ta­le down­lo­ads i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.