Dis­se fo­to­ses­sio­ner har Woz­ni­a­cki del­ta­get i

BT - - SPORTEN - MO­DEL

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har fle­re gan­ge tid­li­ge­re op­t­rå­dt for­an ka­me­ra­et som mo­del. 2006: Ind­går af­ta­le med det dan­ske ur­fir­ma Ro­sen­da­hl om mar­keds­fø­ring af fir­ma­ets pro­duk­ter i avisan­non­cer. 2009: Ind­går af­ta­le med Adi­das om mar­keds­fø­ring af de­sig­ne­ren Stel­la McCart­neys ten­ni­støj ( af­ta­len blev for­læn­get i 2012). Lan­ce­rer sam­me

2010:

2012:

2015:

2016:

år cre­me- se­ri­en Love All i dan­ske uge­bla­de.

Ind­går af­ta­le med Ro­lex om mar­keds­fø­ring i ma­ga­si­nan­non­cer af ur­fir­ma­ets pro­duk­ter.

La­ver kon­trakt med det dan­ske un­der­tøjs­fir­ma JBS og op­træ­der let­på­klædt i en ræk­ke avisan­non­cer.

Op­træ­der som biki­ni- mo­del i Sports Il­lu­stra­teds biki­ni­ud­ga­ve.

Op­træ­der som bo­dy­pain­ted mo­del i Sports Il­lu­stra­teds biki­ni­ud­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.