’ ’

BT - - SPORTEN -

Sports Il­lu­stra­ted er top­pen af pop­pen i ame­ri­kan­ske sport­skred­se Ken­neth Cort­sen såvel fans som sponso­rer, vil du og­så kun­ne tje­ne mas­ser af pen­ge, når det går min­dre godt ten­nis­ba­nen’. «

Hel­ler ik­ke Dan­marks Idræts­for­bund er util­freds med, at atle-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.