DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Så op­randt langt om læn­ge da­gen, hvor Cham­pions Le­ague sky­des igang igen.

Book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at vin­de tro­fæ­et er Bar­ce­lo­na med Bayern Mün­chen som de nær­me­ste ud­for­dre­re, men spør­ger man Od­dset- spil­ler­ne får man et no­get over­ra­sken­de svar.

Godt nok er Bayern Mün­chen det mest spil­le­de hold, hvil­ket ik­ke er så uven­tet, men det er me­re uven­tet, at he­le 80 pro­cent af al­le pen­ge­ne er sat på, at Bayern Mün­chen vin­der Cham­pions Le­ague.

» Vi ser FC Bar­ce­lo­na som det stær­ke­ste mand­skab i kam­pen om Cham­pions Le­ague- tro­fæ­et. Men vi kan se, at Od­dset­spil­ler­ne ik­ke er eni­ge, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Stør­ste out­si­der i kam­pen om Cham­pions Le­ague er det bel­gi­ske hold Gent, der gi­ver odds 500 fl ere ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.