1,80

BT - - SPORTEN -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Ox­ford skal væ­re så klar fa­vo­rit. Nort­hamp­ton er helt su­veræn i Le­ague Two med ik­ke fær­re end 14 sej­re i de se­ne­ste 16 kam­pe, og se­ne­st vandt man over­le­gent over Leyton Ori­ent, som el­lers er blandt de bed­re hold i ræk­ken. Nort­hamp­ton kom­mer til Ox­ford i stær­ke­ste op­stil­ling og skal op imod et Ox­ford- hold, som har haft det gan­ske svært hjem­me på Kas­sam Sta­di­um. Blot seks af de 14 kam­pe på eget græs har man vun­det, og hol­det hav­de sto­re pro­ble­mer i Morecam­be, in­den sej­ren blev kørt hjem til sidst.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.