1,83

BT - - SPORTEN -

Rung­sted var sær­de­les til­freds med land­skampspau­sen, i og med at fl ere af de ska­de­de spil­le­re nu har meldt sig klar – heri­blandt kap­ta­jn Jo­a­chim Hol­ten Møl­ler og Jo­han An­der­s­son, som beg­ge er me­get vig­ti­ge for hol­dets de­fen­siv. Det åb­ner for et spil på få mål i den­ne kamp. De to før­ste ind­byr­des op­gør imel­lem de to hold i Saxo Bank Are­na var beg­ge me­get chan­ce­fat­ti­ge og af­ven­ten­de og end­te da og­så med hen­holds­vis ét og tre mål, og Es­b­jergs se­ne­ste seks kam­pe er da og­så al­le gå­et un­der den­ne må­l­linje. Skal væ­re et fi nt spil til od­dset.

Od­dset er fun­det hos Scan­dic Book­ma­kers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.