2,45

BT - - SPORTEN -

Et op­gør med en alt for stor fa­vo­rit. Crewe har godt nok sta­tus af bund­hold, men eft er en for­fær­de­lig de­cem­ber har man nu fem kam­pe i træk som ube­sej­ret. Man må godt nok und­væ­re Ge­or­ge Coo­per i for­hold til sidst, men det er ik­ke no­get al­vor­ligt tab. Ro­ch­da­le lig­ger i mid­ten af ta­bel­len og er dår­ligt kø­ren­de med fi re ne­der­lag i de se­ne­ste fem kam­pe. Hol­det har kun vun­det halv­de­len af kam­pe­ne på eget græs, og for blot to uger si­den mød­tes de to hold i Crewe, hvor Crewe vandt helt fortjent. Så alt an­det li­ge skal der væ­re fi n vær­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.