Ma­re­ridt fort­sat­te eft er voldtæg­ten

BT - - NYHEDER -

I BT i går stod den 46- åri­ge Ci­ci­lie Holm frem og for­tal­te om den uhyg­ge­li­ge voldtægt, hun blev ud­sat for til­ba­ge i 2008.

Eft er­føl­gen­de har Ci­ci­lie Holms liv ud­vik­let sig til et ma­re­ridt. Ik­ke mindst for­di hun ot­te år eft er voldtæg­ten fort­sat for­sø­ger at få den er­stat­ning, som en for sen an­mel­del­se af for­bry­del­sen næ­sten har umu­lig­gjort.

Ci­ci­lie Holm for­tal­te til BT, at en er­stat­ning tidligt i for­lø­bet hav­de gjort hen­des kamp for at kom­me oven­på eft er voldtæg­ten me­get nem­me­re, for så hav­de hun kun­net få genop­træ­ning og psy­ko­log­hjælp – no­get hun el­lers ik­ke har råd til, da hun pga. po­st­trau­ma­tisk stress ik­ke kan ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.