Far­vel til dår­li­ge min­der

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Ras­mus­sen, Kø­ben­havn » Nej, det har jeg ik­ke lyst til og kan ik­ke se, hvor­for jeg skul­le. Det er vig­tigt, at kun­ne hu­ske ting og sa­ger gen­nem sit liv, det er dér, man får sin er­fa­ring, og det er dét, der dri­ver os. Slet­ter man min­der­ne, er man som ny­født igen, og hvem har lyst til det? Det ene­ste min­de, jeg må­ske vil­le slet­te, er fra en gang, hvor jeg sad og røg hash og blev op­da­get af en be­tjent. Det blev jeg lidt chokeret over. Men han gri­ne­de ba­re af det, og for­tal­te, at han og­så selv røg, så det var sgu ok. « Ga­bri­el Ab­dul­lah, Kø­ben­havn » Egent­lig ik­ke. Jeg er glad for, at jeg har op­le­vet de ting, som jeg har. Og­så de pin­li­ge. For så ved jeg, hvad der skal ske, og hvad der ik­ke skal ske igen. Min­der­ne er en del af min læ­re­pro­ces. Men jeg li­der desvær­re af hukom­mel­ses­tab, så jeg kan ik­ke kom­me på no­gen pin­li­ge min­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.