Sto­re­bror går ind i valg­kam­pen

BT - - NYHEDER -

Sto­re­bror Ge­or­ge støt­ter den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Jeb Bush i del­sta­ten South Ca­ro­li­na før lør­da­gens pri­mær­valg.

Den tid­li­ge­re præ­si­dent, der har holdt en valg­ta­le i North Char­le­ston, si­ger, at ’ Jeb har tem­pe­ra­men­tet og den nød­ven­di­ge ry­grad til at bli­ve den øver­st­kom­man­de­ren­de i USA’.

Selv om Ge­or­ge W. Bush ik­ke nævn­te Do­nald Trump ved navn en ene­ste gang un­der sin ta­le, stod det klart, at en stor del af den var vendt mod net­op Trump.

» Den bed­ste kan­di­dat til at sty­re lan­det er ik­ke nød­ven­dig­vis den mest høj­rø­ste­de, « si­ger Bush.

I den se­ne­ste tid har der væ­ret om­strid­te, po­li­ti­ske tv­re­k­la­mer i omløb i del­sta­ten.

» At væ­re præ­si­dent er et se­ri­øst job, som kræ­ver god døm­me­kraft og go­de idéer, « po­in­te­r­er Ge­or­ge W. Bush

Ge­or­ge W. Bush vandt det re­pu­bli­kan­ske pri­mær­valg i South Ca­ro­li­na i bå­de 2000 og 2004. Men han og den øv­ri­ge del af den be­røm­te Bush- fa­mi­lie har indtil nu holdt sig ude af den igang­væ­ren­de valg­kamp.

Do­nald Trump, der fø­rer i me­nings­må­lin­ger­ne i den ame­ri­kan­ske del­stat, har over­ra­sket Bush- fa­mi­li­en og po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re, da det var den ud­bred­te for­mod­ning, at han vil­le væ­re en døgn­flue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.