Ba­bylyk­ke

BT - - TV/ RADIO -

Eft er at væ­re brudt sam­men på tv og åben­hjer­tigt for­talt om si­ne fer­ti­li­tets­pro­ble­mer ske­te mirak­let en­de­lig for Tyra Banks i ja­nu­ar. Ved hjælp af en ru­ge­mor blev den for­hen­væ­ren­de su­per­model mor til søn­nen York. Nu de­ler hun sin lyk­ke på In­s­ta­gram og vi­ser sin lil­le tre uger gam­le dreng frem for re­sten af ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.