Se­pa­re­ret mu­si­ker­par hyg­ger sig igen

BT - - TV/ RADIO -

Gam­mel kær­lig­hed ru­ster som be­kendt al­drig, og fø­lel­ser­ne mel­lem Avril Lavig­ne og Chad Kro­e­ger er sta­dig sær­de­les var­me.

Til­ba­ge i 2012 op­stod der sød mu­sik mel­lem Lavig­ne og Kro­e­ger, da han blev hy­ret til at skri­ve san­ge til hen­des fem­te pla­de.

1. juli 2013 gift ede de sig i Syd­frank­rig, men eft er blot to års æg­te­skab be­kendt­gjor­de par­ret de­res se­pa­ra­tion.

Si­den har de dog vist sig sam­men ad­skil­li­ge gan­ge og delt de­res hyg­ge­stun­der på In­s­ta­gram, og søn­dag aft en hav­de den 31- åri­ge san­ge­r­in­de og den 41- åri­ge Ni­ck­el­ba­ck- mu­si­ker ta­get hin­an­den un­der ar­men til årets Gram­my- ud­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.