’ ’

BT - - SPORTEN -

Det si­ger mig fak­tisk in­gen­ting. Jeg hav­de på et tids­punkt In­s­ta­gram, men den kon­to har jeg luk­ket ned, for­di jeg sy­nes, det he­le bli­ver så over­fl adisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.