1,80

BT - - SPORTEN -

Bar­ce­lo­na har væ­ret su­veræ­ne i den­ne sæ­son, men pud­sigt nok har man kun én gang i sæ­so­nen vun­det med me­re end ét mål på ude­ba­ne - over Re­al Madrid. Der har væ­ret en klar ten­dens i ret­ning af, at man spa­rer kræft er­ne på frem­med græs, når sej­ren er sik­ret, og da man er i midt i et hårdt pro­gram, der i den kom­men­de uge by­der på en fl yve­tur til Gran Ca­na­ria og der­eft er Cham­pions Le­ague ude mod Ar­se­nal, vil det over­ra­ske, hvis de spil­ler sig ud i det­te op­gør. Gi­jon kla­re­de tid­li­ge­re på sæ­so­nen 0- 0 mod Re­al Madrid og kan og­så dril­le Bar­ce­lo­na.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet ( asi­an + 2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.