1,83

BT - - SPORTEN -

Ro­ma kom­mer godt nok til kam­pen med selv­til­lid eft er fi re sej­re i træk, men det har væ­ret imod tre bund­hold og et Sas­suo­lo­hold på vej nedad, så man skal pas­se på med at over­vur­de­re de sej­re. Her gæl­der det helt an­der­le­des kom­pe­tent mod­stand i form af Re­al Madrid, som godt nok ik­ke har im­po­ne­ret på ude­ba­ne un­der Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, men som sta­dig spil­ler mar­kant bed­re og som har mid­ler­ne til at dræ­be ro­mer­ne på om­stil­lin­ger­ne - selv om Ga­reth Ba­le er ude med en ska­de. Alt i alt skal pri­sen væ­re god­kendt på, at Re­al Madrid vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.