2,80

BT - - SPORTEN -

De bel­gi­ske me­stre Gent gjor­de det frem­ra­gen­de i grup­pe­spil­let med sej­re over Va­len­cia og Ly­on, og det er svært at se, hvor­for de li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pe­de hjem­me mod Wol­fsburg. De ty ske gæ­ster har for­ment­lig sta­dig må­l­mand Die­go Be­nag­lio ude med en ska­de, og der­til kom­mer ska­der til Bas Dost og Josuha Gu­ila­vogui og ka­ran­tæ­ne til Ri­car­do Rod­ri­gu­ez. Gent kom­mer i stær­ke­ste op­stil­ling, og bå­ret frem af et fa­na­tisk pu­bli­kum og der­til kom­mer, at Wol­fsburg le­ver gan­ske ud­mær­ket med et smalt ne­der­lag. Spil 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.