’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har et kri­stent men­ne­ske­syn og tror på, at vi er født som syn­de­re, og at vi har no­get ond­skab i os. Det er no­get, man skal læ­re at for­sø­ge at kon­trol­le­re Hvis selv­til­lid er, at man tror, alt er godt, så skal man ik­ke ha­ve den selv­til­lid. Det er godt og sundt at skam­me sig over for­ker­te hand­lin­ger. Men man skal selv­føl­ge­lig ik­ke skam­me sig over sin ek­si­stens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.